Tên miền (Domain ) và  Lưu trữ Web ( Hosting )

Tên miền và hosting là gì ?

Tên miền là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty hoặc thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước. Tên miền có hai dạng:

Tên miền quốc tế dạng: www.tencongty.com (.com, .net, .biz, .org, .info...)

Tên miền quốc gia dạng: www.tencongty.com.vn (.vn hoặc .net.vn, .biz.vn, .org.vn, .gov.vn...)

Tùy theo mô hình tổ chức và nhu cầu của cá nhân doanh nghiệp, bạn sẽ được cấp tên miền theo các dạng sau:

.COM

Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.

.BIZ

Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với ( .COM )

.EDU

Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.

.GOV

Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.

.NET

Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.

.ORG

Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.

.INT

Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

.AC

Dành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.

.PRO

Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.

.INFO

Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin và thông tin cá nhân

.HEALTH

Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.

.NAME

Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet

Web hosting là gì?

Web hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như ftp, www, nơi đó bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó. Lý do bạn phải thuê Web hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp, vì những máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định mỗi khi kết nối vào Internet (đó là địa chỉ IP), còn như nếu bạn truy cập vào Internet như thông thường hiện nay thông qua các IPS (Internet Service Provider - Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy bạn luôn bị thay đổi, do đó dữ liệu trên máy của bạn không thể truy cập được từ những máy khác trên Internet.

Tuỳ theo nhà cung cấp dịch vụ Hosting mà chất lượng cũng khác nhau như:

Tốc độ truy cập Internet tại server Web hosting đó.

Dung lượng đĩa là yếu tố mà bạn có thể chứa được nhiều web page hay dữ liệu của bạn hay không.

Các tiện ích như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu có hỗ trợ hay không để giúp bạn viết một chương trình Web trên đó hay không ?

Nói tóm lại, nếu bạn chỉ có tên miền (domain) mà không có dịch vụ hosting thì trang web của bạn không thể hoạt động được.


 
Share

Hỗ trợ 24/7

lehiep

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Hotline: 0888.635286 - 0945.635286

Email: info@vaweb.vn

bảng giá, bán hàng, bang gia, ban hang, thiết kế website bán hàng, thiet ke website ban hang, uy tín, uy tin, web, chất lượng, chat luong